کتابخانه و مرکز اسناد

ایجاد بایگانی کامل و استاندارد از مدارک، اسناد و هر آنچه در چغازنبیل، هفت تپه و پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه گذشته، ضروری است. از اینرو این پايگاه از سال هاي اوليه شروع به كار در سال 1379 تا كنون به طور مستمر به آن پرداخته و سالانه با افزایش گزارش ها و اسناد مختلف بر غنای آن افزوده است. طي دو دهه، اسناد و پژوهش ها در زمينه هاي تخصصي مختلف جمع آوری گردیده و در کتابخانه و آرشيو پايگاه در ساختمان موزه هفت تپه نگهداري مي شوند.
کتابخانه و مرکز اسناد شامل منابع دسته اول از کاوش های باستان شناسی در هفت تپه و چغازنبیل، كتاب ها، مجلات و نشريات، مقاله ها، پايان‌نامه ها، گزارش های فعالیت های میدانی و مطالعاتی کارگروه های مختلف؛ بروشور، كاتولوگ‌ها، نقشه‌ و مستندنگاري هاي معماري، طراحي پلان ها و اشيای بدست‌آمده از کاوش ها و بررسی ها، تصاوير، اسناد ساخت و امور اداری موزه، اسناد ثبت ملی و جهانی و … است كه بالغ بر چندين هزار سند را در خود جای داده است.
هدف پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه از ساماندهي اسناد استفاده از آنها‌ در برنامه‌ريزي‌هاي کلان و خرد مديريتي برای ارتقای سطح علمي، آگاهی از تاریخچه  فعالیت ها و اقدامات در پایگاه، دسترسي سريع و صرفه جويي در هزينه و انرژی است. كتابخانه و آرشيو پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه علاه بر بايگاني اسناد جديد، ورود همه آرشيو پايگاه به يك برنامه هوشمند را در دستور کارهای خود قرار داده است.