پایش و مستند نگاری

بخش مستند سازی از ابتدای شکل گیری پایگاه میراث جهانی چغازنبیل در سال 1379، برای پيشبرد اهداف حفاظتي  و مرمتی محوطه، باستان‌شناسي، زمين‌شناسي و معماري شكل گرفت. گستردگي و وسعت محوطه و محيط پيرامون چغازنبيل و حجم زياد اطلاعاتي كه نیازمند آنالیز، پردازش و استخراج بودند، موجب روی آوردن به روش های متنوع مستندنگاری گردید. این کارگروه در ابتدا با استفاده از تكنيك‌هاي سنتي يعني برداشت دستي بر اساس نياز هر گروه علمي اقدام به مستند نمودن آثار معماري موجود در محوطه مي‌نمود. پس از تجهيز کارگروه مستند‌سازي با امكانات پيشرفته عملاً اين عمليات وارد فاز گسترده‌تري گرديد و ابزار جدیدتری همچون فتوگرامتری و لیزر اسکن نیز استفاده شد.
مستندسازی با هدف مطالعات علمی دقیق تر، حفاظت و مرمت کاربردی تر، معرفی موثرتر و پایش بهتر و ثبت دقیق تغییرات در محوطه های چغازنبیل و هفت تپه و محوطه های پیرامونی آن ها انجام می گیرد.
پایش مداوم محوطه های هفت تپه و چغازنبیل با رویکرد حفاظتی و مرمتی، از جمله دیگر اقدامات این کارگروه است. انواع پایش محوطه ها به تناوب و در مواقعی به صورت اضطرار با در نظر گرفتن شرایط مختلف مانند بارندگی های شدید صورت می گیرد. علاوه بر این استفاده از تکنولوژی های سنجش از دور، به پایش محوطه ها در زمینه های مختلف پراکنش پوشش گیاهی، وضعیت مسیل ها و آبکند های اطراف محوطه ها، دمای سطح و تغییرات سالانه، ماهانه، روزانه و یا حتی ساعتی در سطح محوطه ها کمک شایانی کرده است.