مخزن آثار فرهنگی

با شروع فعالیت های باستان شناسی در دو محوطه تاریخی چغازنبیل و هفت تپه از دهه های چهل شمسی تا کنون آثار معماری و اشیای منقول تاریخی و فرهنگی بسیاری از تمدن ایلام بدست ما رسیده است. این آثار و اشیا پس از تاسیس موزه هفت تپه در دهه پنجاه، در همان ساختمان موزه  نگهداری می شد. ادامه کاوش ها در این دو محوطه و سایر محوطه های دشت شوشان، حفاری های غیر مجاز یا کشف تصادفی آثار و اشیا نیز، به مخزن اشیا پایگاه بیش از پیش غنا بخشیده است.
راه اندازی بخشی به نام مخزن اشیا برای ساماندهی و نگهداری اموال تاریخی و فرهنگی و جمع آوري اشیای منقول پراكنده در موزه هفت‌تپه، یکی از اقدامات اولیه پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از سال 1382 بود که با امکانات و تجهیزات قابل ملاحظه تری نسبت به گذشته به انجام رسید.
مخزن اشیا در حال حاضر آثار فراوانی از قطعات سفال و ظروف سفالی، اشیای مفرغی، ابزار و ادوات سنگی، پیکرک‌های انسانی و جانوری، گل نوشته ها و آجر نوشته ها، مهرها و اثر مهرها، تابوت های سفالی، … را در خود جای داده است. شرایط نگهداری این اشیا از مهمترین نکات حفاظتی است که با هماهنگی بخش حفاظت و باستان شناسی انجام می شود.