سازمان مقصد

مثلث طلایی میراث جهانی خوزستان
DMO  به عنوان حلقه گمشده صنعت گردشگری ایران است که می تواند حضور گردشگران داخلی و خارجی را سامان‌دهی کند. این سازمان، تمامی عناصر تشکیل دهنده یک سفر شامل معرفی جاذبه‌ها، بررسی امکانات رفاهی و تفریحی، حمل و نقل و …. را بین بخش‌ها هماهنگ می‌کند. شمال خوزستان، با سه اثر ثبت جهانی (شوش، چغازنبیل و شوشتر) و آثار طبیعی، فرهنگی و تاریخی خاص و بی‌نظیر با قدمت چند هزار ساله از پتانسیل‌های گردشگری متنوعی برخوردار است که می‌تواند به عنوان یک مقصد گردشگری در کشور مطرح شود و اولین سازمان مدیریت مقصد را تشکیل دهد.

 چشم اندازها و اهداف
تدوین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی برای گردشگری پایدار و همچنین ساز و کار مدیریت مقصد برای مدیریت یکپارچه و پایدار گردشگری در این محور با مدیریت جامع و هماهنگ تمام مولفه‌هایی که در مقصد است شامل: زیرساخت‌های موردنیاز، تامین منابع انسانی، رهبری تمامی ذینفعان، برنامه‌ریزی برای توریسم و کسب اطمینان از این‌که توریسم در مقصد مانع حفاظت نگردد (برنامه مدیریت گردشگری و ارتباط بین حفاظت و گردشگری)، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای مقصد در تمامی زمینه‌ها، پایش و ارزیابی مقصد، روابط با جامعه محلی و درگیر کردن ساکنین در مسائل مقصد، رونق اقتصاد محلی، تامین بستر مناسب برای معرفی محتوای آثار به بازدیدکنندگان، معرفی خلاقانه با استفاده از ابزارهای نوین، توجه به سایر جاذبه‌های پیرامون، دسترسی مناسب به آثار، کیفیت مطلوب خدمات و ارائه خدمات الکترونیک از مهمترین اهداف در این مقصد گردشگری است.