اهداف و چشم اندازها

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت ­تپه با هدف اجرای طرح مرمتی شهر دوراونتاش با محوریت زیگورات و ساختارهای عظیم آن و معرفی هر بیشتر آن به جهان شکل گرفت. به تدریج با اجرای طرح­های اولیه، دریچه­ های جدیدی برای شناخت، حفاظت و معرفی این میراث جهانی و حتی فراتر از آن بستر فرهنگی موجود ایجاد شد. نگاه­ ها و رویکردهای نوین در میراث فرهنگی کشور و تجربه­ های جهانی، مفاهیم عمیق­تری را درمورد محوطه­ های باستانی، شکل داد. این مفاهیم موجب شد تا به تدریج اهداف، چشم اندازها و حوزه فعالیت در این محوطه­ ها دامنه گسترده­ تری به خود بگیرد. با تکیه بر چنین مفاهیم و رویکردهایی، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه چشم­ اندازها و اهداف خود را بازتعریف کرده است.

 ـ مطالعه، شناسایی، پژوهش و پایش، معرفی، آموزش و ترویج حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه از میراث جهانی، محوطه های وابسته و بستر فرهنگی- طبیعی پیرامون آن

ـ حافظت و نگهداری  مستمر آثار تاریخی مجموعه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه با تکیه بر قوانین حاکم بر مرمت و حفاظت آثار خشتی در سطح بین المللی

 ـ معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت­ های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه با تکیه بر معرفی دوره تاریخی ایلام  و بهره گیری از مزیت ها و ظرفیت های آن برای تثبیت و ارتقاء جایگاه تمدن ایلام در ایران و جهان

ـ ایجاد نظام مدیریتی یکپارچه، کارآمد و متکی بر مشارکت جامعه ذینفعان در حفظ و نگهداری میراث جهانی و بستر تاریخی -طبیعی منطبق بر معیارهای علمی و فنی بین المللی حاکم بر حفاظت از میراث جهانی

ـ ارتقاء آگاهی های عمومی  و توانمند سازی جوامع محلی برای افزایش سرمایه اجتماعی پیرامون سایتهای تاریخی تحت مدیریت پایگاه

ـ توسعه ظرفیت ها و ارتقاء قابلیت های موجود در زمینه های میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی، هنر و دانش سنتی و فناوری بومی، صنایع دستی و گردشگری در منطقه

ـ دستیابی به جایگاه واقعی پایگاه به عنوان یکی از قطب های مطالعه تاریخ ایلام در جهان از طریق برقراری ارتباط با ایلام شناسان برجسته دنیا و همکاری با ایشان

ـ تعامل با مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی در سطح ملی و بین المللی با هدف دستیابی به داده های جدید علمی و استفاده از آنها در حفاظت و معرفی آثار تحت مدیریت

ـ دستیابی به استانداردهای مناسب علمی و پژوهشی برای الگوسازی در زمینه صیانت و حفاظت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معرفی و آموزش نیروی انسانی، در حوزه های کاری

ـ برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت برای ایجاد و راه‌اندازی خدمات و امکانات گردشگری و توسعه و ترویج صنایع دستی محلی بر اساس ضوابط ملی و بین المللی  متناسب با شرایط و نیازهای جوامع محلی و گردشگران

ـ تلاش در تربیت نیروی انسانی متخصص در امور حفاظت و نگهداری و ارتباط با دانشگاه های ملی و بین المللی، برگزاری کارگاه­ های آموزشی و بکار گیری مطالعات علمی در مسیر معرفی و حفاظت