اسناد موزه هفت تپه

اسناد فعاليت‌هاي موزه هفت تپه از حيث زماني به دو بخش تقسيم مي شوند.

بخش اول اسناد، از سال 1351 تا اوايل 1360 را به خود اختصاص داده است. اين اسناد شامل مكاتبات اداري، پرونده‌هاي پرسنلي، فروش بليط و محصولات فرهنگي، آمار بازديدكنندگان بويژه دانش آموزان، بخش‌هاي مختلف موزه مانند كتابخانه و كارگاه مرمت، گزارش مراقيبن حفاظت از محوطه باستاني هفت‌تپه است. اين اسناد نشان می‌دهند كه پس از پايان کاوش‌های دكتر نگهبان و آغاز به كار موزه، بيشتر فعاليت‌هاي در بخش معرفي و آموزش فرهنگ بوده و تمام نامه‌ها و اسناد حول همين محور است.

بخش دوم اسناد از سال 1378 تا كنون است. متاسفانه با شروع جنگ در 1359 موزه هفت تپه عملا ً به حالت تعطيل در آمد و فعا‌ليتي در آن انجام نشد. اما در سال 1378 با آغاز به كار پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه، موزه هفت‌تپه جاني تازه گرفت. اسناد و مداركي كه پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه طي دو دهه فعاليت در زمينه‌هاي تخصصي مختلف به دست آورده شامل باستان‌شناسی، راه اندازي و تجهيز موزه، آزمايشگاه مواد مصالح، معماري، تاريخ، مستندنگاري، مرمت، زمين‌شناسي، مردم‌شناسي، گياه‌شناسي، جانور شناسي، معرفي و آموزش و گردشگري است.

شکل 1: سند مربوط به آمار بازدیدکنندگان در سال 1354

شکل 2: سند مربوط به آمار بازدیدکنندگان در سال 1354