خطبه های ما

خطبه ها

دین یک سیستم فرهنگی است از رفتارها و شیوه ها ، اخلاق ، جهان بینی ها ، متن ها ، مکان های مقدس شده ، نبوت ها ، اخلاق یا سازمان های تعیین شده ، که بشریت را به عناصر ماورایی ، متعالی یا معنوی مرتبط می کند.

خدا برنامه بزرگی برای شما دارد

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00

خدا کمک می کند
در مسابقه

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت.

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00

هفت دعا که خدا جواب می دهد.

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت.

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00

خدا کمک می کند مسابقه را تمام کنید

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت.

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00

هفت دعا که خدا جواب می دهد.

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت.

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00

خدا برنامه بزرگی برای شما دارد

تاریخ: 24 جولای 2019

توسط: الکساندر اسمیت.

مدت زمان: 10:55
0:00
0:00
خطبه ها

ویدئوها

می توانید فیلم ها را بارگیری کنید یا فیلم ها را بصورت آنلاین تماشا کنید