تاریخچه

فعالیت های باستان شناسی موجب ظهور دوباره دو شهر باستانی کبنک (هفت تپه) و دوراونتاش (چغازنبیل) در عصر حاضر و سنگ زیربنای پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه بوده است. این فعالیت ها پیش از تاسیس پایگاه آغاز و تاکنون ادامه داشته است. عمده فعالیت های باستان شناسی پس از شکل گیری پایگاه به واسطۀ کاوش های دانشگاه ماینز به سرپرستی دکتر مفیدی در محوطه هفت تپه و چغازنبیل شناخته می شود، علاوه بر آن کارشناسان کارگروه باستان شناسی نیز بنا به ضرورت و یا وجود پرسش های پژوهشی اقدام به فعالیت های میدانی و پژوهشی نموده اند.
هدف از وجود این کارگروه، شناخت علمی و دقیق دو محوطه ایلامی چغازنبیل، هفت تپه و محوطه های پیرامونی آنهاست. در مسیر این شناخت کارگروه باستان شناسی علاوه بر مطالعات میدانی همچون کاوش، بررسی میدانی و تفسیر اسناد قدیمی، از علوم میان رشته ای همچون زبان شناسی، باستان زمین شناسی، باستان جانور شناسی، باستان گیاه شناسی، انسان شناسی جسمانی، باستان اقیلم شناسی و علوم آزمایشگاهی سود می جوید، همچنین مطالعه مواد فرهنگی مانند قطعات سفالی، پیکرک ها، گل نوشته ها، مهرها و اثر مهرها، ابزار وادوات سنگی، … می تواند در شناخت دنیای باستان راهگشا باشد.
در این میان تهیه نقشه از ضروریات مطالعات باستان شناسی و فراتر از آن حوزه میراث فرهنگی است. این کارگروه همچنین اقدام به تهیه انواع مختلفی از نقشه ها اعم از نقشه برای پژوهش های باستانی شناسی، حفاظت محوطه ها، گردشگری و معرفی می پردازد. مطالعات گسترده از شناسایی، بررسی و کاوش محوطه های دشت خوزستان، تا مطالعات میان رشته ای برای آگاهی از وضعیت زندگی، محیط زیست و تغییرات در این محوطه ها تا مطالعه و ساماندهی یافته های حاصل از کاوش ها و بررسی ها، از برنامه های آتی این کارگروه است.