باستان شناسی و نقشه

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در سال 1377 خورشیدی، با توافقی که بين سازمان ميراث فرهنگي ايران، يونسكو، بنياد اعتباري ژاپن با همكاري موسسه كراتره فرانسه (موسسه بين‌المللي حفاظت از بناهاي خشتي) با هدف تهیه طرح مطالعاتي حفاظت و مرمت محوطه تاريخي چغازنبيل در زمينه‌هاي مختلف علمي بعمل آمد، راه اندازی شد. این پایگاه از بدو تاسیس با اهدافی همچون حفاظت، مرمت و پژوهش، تربيت نيروي متخصص، استحصال و پردازش اطلاعات مختلف و انتشار آن، در ساختمان موزه هفت تپه و سایت میراث جهانی چغازنبیل آغاز بكار نمود و پس از آن، فعاليت خود را در حوزههای مختلف علمی پژوهشی در چشم انداز فرهنگی چغازنبیل و هفت تپه و محوطه‌ های پیرامونی که در حرایم سه گانه این محوطه ها بودند، بطور رسمي توسعه داد.

فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی این پایگاه تا به امروز در زیرشاخه‌ های باستان‌شناسی و آرکئوژئوفيزيک، مستند نگاري و فتوگرامتري، حفاظت و مرمت، زمين‌شناسي، معماري و عمران، معرفي و آموزش، مرکز اسناد و کتابخانه، آمار و اقتصاد توسعه گردشگري روند رو به رشدي داشته است. بخش‌هايی مانند آزمايشگاه مواد و مصالح، ‌کارگاه حفاظت و مرمت، كتابخانه و مرکز اسناد و …..با همکاری‌های بین پایگاهی تا کنون نقش پررنگی در حفاظت از محوطه ‌های میراث جهانی و کشور داشته‌ اند . اکنون 22 سال از آغاز فعاليت این پایگاه می‌گذرد. در حال حاضر این پایگاه میراث جهانی با استفاده از کارشناسان مجرب در زمينه‌ های مختلف فعاليت‌های پژوهشي و اجرايي را انجام مي‌دهد و با دانشگاه‌ ها، موسسات و متخصصين ايراني و خارجي در ارتباط است و از تجارب بین المللی حفاظت مبتنی بر مبانی نظری خاص این محوطه استفاده مینماید .