میراث جهانی چغازنبیل

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 300،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 2,500،000 ریال

ساعت بازدید : 9 تا 17:30

موزه هفت تپه

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان ایرانی : 150،000 ریال

قیمت ورودی برای بازدیدکنندگان غیرایرانی : 1،000،000 ریال

ساعت بازدید : 9 تا 17:30

بلیط الکترونیکی

راههای دسترسی

میراث جهانی چغازنبیل : خوزستان،کیلومتر 15 شوش-اهواز، سه راهی چغازنبیل

موزه تاریخی چغازنبیل و هفت تپه : خوزستان، شوش، هفت تپه، موزه هفت تپه
تور مجازی

تور مجازی

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

در این دسته بندی پستی یافت نشد.
عکس های خود را که از چغازنبیل و هفت تپه گرفته اید با ما به اشتراک بگذارید
تصاویری از اشیا موزه هفت تپه
مستند نگاری به روش فتوگرامتری

چغازنبیل شوش 3 هزار سال پیش؛ نمونه‌ای فوق‌العاده از معماری و عرفان باستانی

چغازنبیل شوش 3 هزار سال پیش؛

نمونه‌ای فوق‌العاده از معماری و عرفان باستانی

کارگروه ها

کارگروه ها

نقشه گوگل چغازنبیل

نقشه گوگل چغازنبیل