بازدید(روز و ساعت)

میراث جهانی چغازنبیل ساعت بازدید : 8 تا 19
موزه هفت تپه ساعت بازدید : 8 تا 19


به دلیل شیوع ویروس کرونا و به دستور استانداری خوزستان, تا اطلاع ثانوی امکان بازدید وجود ندارد.