شورای راهبردی

 

اعضای شورای راهبردی میراث جهانی چغازنبیل و میراث جهانی شوش

 

1.     سید حکمت الله موسوی         2.     احمدرضا حسینی بروجنی

3.     عاطفه رشنوئی                       4.     بیژن حیدری زاده

5.     نادر پورموسوی                      6.     نوید مقیمی

7.     عباس مقدم                          8.     بهزاد مفیدی نصرآبادی

9.     ذات الله نیک زاد                  10. عیسی اسفنجاری

11. غلامرضا رحمانی                12. منیژه هادیان دهکردی

13. ساشا ریاحی مقدم