به مناسبت هفته میراث فرهنگی: نمایشگاه مجازی تنوع زیستی در دوره ایلام

تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1401 تعداد بازدید: 254
ایلام، قلمروی وسیعی بود که از جنوب لرستان تا سواحل شمالی خلیج فارس در اطراف بوشهر و از خوزستان تا فارس را در برمی‌گرفته است.

ایلام، قلمروی وسیعی بود که از جنوب لرستان تا سواحل شمالی خلیج فارس در اطراف بوشهر و از خوزستان تا فارس را در برمی‌گرفته است. این سرزمین از محیط زیست متنوع شامل ارتفاعات زاگرس تا دشت‌های جلگه‌ای، محیط‌های کوهستان، جنگلی، ساحلی تا رودخانه‌ای برخوردار بوده است. همین تنوع جغرافیایی و محیط زیست موجب وجود گونه‌های جانوری و گیاهی گوناگون شده است که خود را در نقش مهرها به خوبی نشان می‌دهند. پیکرک‌های جانوری، آینه‌ای است که تنوع جانوران به ویژه جانورانی را که در زندگی ایلامیان نقش پررنگ‌تری داشته‌اند، نشان می‌دهد. پیکرک‌های جانوری در چغازنبیل در معابد خدایان حامی مانند جانوران به عنوان پیشکش تقدیم خدایان می‌شدند. در این نمایشگاه گوشه‌هایی از این پیکرک‌های جانوری که در بافت مذهبی و در معابد به دست آمده‌اند، به نمایش گذاشته می‌شوند.