روز جهانی باستان شناسی

تاریخ انتشار: 27 مهر 1399 تعداد بازدید: 927
روز جهانی باستان شناسی را در حالی گرامی میداریم که متاسفانه امسال چهار تن از باستان شناسان وطن دوست و گرانمایه مان را از دست دادیم.

روز جهانی باستان شناسی را در حالی گرامی میداریم که متاسفانه امسال چهار  تن از باستان شناسان وطن دوست و گرانمایه مان را از دست دادیم.
سالها کاوش محوطه هفت تپه در دهه چهل و پنجاه شمسی سبب پرورش نسلی از پژوهشگران و باستان شناسانان پرتلاش شد که عمر خود را صرف مهین نمودند.
جاویدنامان دکتر صادق ملک شهمیرزادی در چهار فصل بین سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ ، استاد جواد قندگر در شش فصل بین سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵  و دکتر حسن طلایی در سه فصل بین  سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳  در کاوش هفت تپه حضور داشته و همواره یاد و خاطره آنها در ذهن باستانشناسان جوانی است که از این محوطه دیدن می‌کنند.